Fortsæt
💥OUTLET UDSALG 💥 SPAR OP TIL 75%💥
💥OUTLET UDSALG 💥 SPAR OP TIL 75%💥

Bøgetjære Spray 500 ml

95 kr
Gratis fragt ved køb over 600kr
  • Hurtig levering, 1-2 dage.
  • 90 dages fuld returret
  • Showroom i Karlslunde
  • Betal med MobilePay og Viabill

Eurohunt bøg tjære er bøg tjære i sin rene form uden tilsætningsstoffer eller feromoner. Tiltrækker vildsvin og rådyr over lange afstande og er meget let at arbejde med på grund af sin medium konsistens. Den er ideel til maling af træer og fodringssteder. Du vil blive overrasket over, hvor hurtigt den afprøvede og testede bøgetære tiltrækker spil med sin unikke tiltrækningskraft. Topkvalitet lavet af 2 gange kogt bøgetære.

Minimum ordremængde: 2 spraydåser


Advarsel - trætjære, acetone
Fare: Ekstremt brandfarlig aerosol. Beholder under tryk: Kan sprænge ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage en allergisk hudreaktion. Kan forårsage døsighed og svimmelhed. Skadelig for organismer, der lever i vand, med langvarig virkning.
Sikkerhedsinstruktioner: Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Lad være med at ryge. Må ikke gennembores eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå indånding af aerosol. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt skylning. Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Beskyt mod direkte sollys. Udsæt ikke temperaturer over 50 ° C / 122 ° F. Bortskaf indhold / beholder i overensstemmelse med lokale / regionale / nationale / internationale regler.
SKU 590257