Skydestige fritstående Alu-2

1.999,00 DKK

 

Fritstående jagtstige / hochsitz i Aluminium, let at bære ud på plads og opsætning er ret hurtig.

Ca. 3.5 m siddehøjde. Justerbar skydebøjle. God fodstøtte som også kan bruges fornuftigt ved buejagt. Sæde med polstring i camouflage

Som en service til købere af skydestiger, bringer vi her uddrag af Miljøministeriets Bekendtgørelse 870 om jagtredskaber:

§ 1. Der må ikke drives jagt på pattedyr fra

1) kunstigt skjul, herunder hus, hytte, jordhul, eller
2) platform eller sæde, der er hævet mere end 50 cm over det omgivende terræn.

   Stk. 2. Jagt med riflede våben og bue må uanset reglen i stk. 1 drives på klovbærende vildt og ræv fra platform på en permanent opstillet konstruktion (skydetårn) eller fra sæde på en ikke permanent opstillet transportabel stige (skydestige), når følgende betingelser er opfyldt:

1) skydetårnet eller skydestigen skal være anbragt mindst 130 m fra anden ejendom, medmindre andet skriftligt er aftalt med ejeren af den anden ejendom,
2) skydetårnet skal være anbragt i en skov på mindst 0,5 ha enten i en bevoksning eller i et indre eller ydre skovbryn således at konstruktionen ikke virker skæmmende i landskabet,
3) skydetårnet skal være udført af træ eller metal og skydetårnets platform må ikke være forsynet med overdækning eller med sider, der måler mere end 110 cm i højden fra platformens vandrette plan,
4) skydetårnets platform må højest være hævet 5 m over jorden og have et gulvareal på maksimalt 2 m2,
5) skydestigen skal være anbragt i en bevoksning, f.eks. skov, et indre eller ydre skovbryn, en remise, et læhegn eller lignende bevoksninger, bestående af træer eller buske af mindst samme højde som stigen, således at skydestigen ikke virker skæmmende i landskabet, og
6) skydestigen skal være stillet op til et træ eller en busk med sædet placeret højest 5 m over jorden.
Inspiration
Andre købte også